ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์ ขนาด แก้ไขล่าสุด
01.แนวทางกำกับยามะเร็งสิทธิข้าราชการ 6 เดือนที่แล้ว
02.แบบฟอร์มโปรโตคอลยาเคมีบำบัดสำหรับสิทธิ สปสช และ ประกันสังคม 24 เดือนที่แล้ว
03.แบบบันทึกการใช้ยาบัญชี จ2 23 เดือนที่แล้ว
04.แบบกำกับการสั่งใช้สารอาหาร 2 เดือนที่แล้ว
05.แบบคำรับรองของแพทย์เพื่อสั่งใช้ยานอกบัญชีและยาที่มีDUEกำกับ 3 เดือนที่แล้ว
06.แบบคำรับรองให้จัดหายาและรับรองการใช้ยาที่ไม่มีในเภสัชตำรับของโรงพยาบาล 6 เดือนที่แล้ว
07.แบบประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะ 9 เดือนที่แล้ว
08.แบบฟอร์มขอใช้ยา COVID-19 22 เดือนที่แล้ว
09.แบบบันทึกการประสานรายการยาผู้ป่วยใน (Medication reconciliation) 23 เดือนที่แล้ว
10.แบบบันทึกการเฝ้าระวังยาที่มีความเสี่ยงสูง 4 เดือนที่แล้ว
11.แบบบันทึกใบสั่งยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ค่อจิตประสาท 23 เดือนที่แล้ว
12.แบบฟอร์มการติดตามยา SMP 23 เดือนที่แล้ว
13.แบบฟอร์มขอใช้ยาพิเศษสำหรับผู้ป่วยไตที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิไต 23 เดือนที่แล้ว
14.แบบฟอร์มรับรองการทำ Plasmapheresis 23 เดือนที่แล้ว
15.แบบฟอร์มรับรองการเบิกจ่ายยา 23 เดือนที่แล้ว
16.แบบฟอร์มรับรองการสั่งใช้ยา 23 เดือนที่แล้ว
17.แบบฟอร์มเสนอยาเข้า รพ 18 เดือนที่แล้ว
18.Hospital Pharmacy Conference 4 เดือนที่แล้ว
19.แบบฟอร์มชำระเงินเองสำหรับการรักษาที่เกินสิทธิ 4 เดือนที่แล้ว
20.กระเป๋าปฐมพยาบาล 9 เดือนที่แล้ว
21.กรอบบัญชียารพ.ในจังหวัดขอนแก่น 8 เดือนที่แล้ว
22.ราคาสินค้าและบริการ 8 เดือนที่แล้ว
23.รายการยาที่กรมบัญชีกลางกำหนดหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ 1 เดือนที่แล้ว
24.รายการยา-รายการบริการและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2566 7 เดือนที่แล้ว
25.แบบฟอร์มเสนอยาโครงการ Patient Acess Program 6 เดือนที่แล้ว
26.แนวทางการปรับเวลายาฉีดเข้ารอบมาตรฐาน 4 เดือนที่แล้ว
27.แบบฟอร์มขอยืมยา 3 เดือนที่แล้ว
28.Temp Record Log 16 วันที่แล้ว
29.Stability สำหรับยาที่เก็บ 2-8 องศาสำหรับหอผู้ป่วยที่มียาสำรอง 15 วันที่แล้ว
แนวทางการปรับเวลาบริหารยาฉีดเข้ารอบมาตรฐาน โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 2024.pdf 147.02 KB 4 เดือนที่แล้ว
แบบคัดกรองการแพ้ยา.pdf 115.88 KB 23 เดือนที่แล้ว
แบบบันทึกแสดงความจำนงชำระเงินเองเพื่อขอใช้ยานอกสิทธิ์.pdf 163.68 KB 23 เดือนที่แล้ว
แบบฟอร์มเสนอยาโครงการ Access Program.pdf 97.5 KB 23 เดือนที่แล้ว
แบบรายงานความเสียหายผลิตภัณฑ์ยาขณะปฏิบัติงาน.pdf 189.49 KB 23 เดือนที่แล้ว
แบบรายงานปัญหาผลิตภัณฑ์ยา.pdf 234.73 KB 23 เดือนที่แล้ว
แบบรายงานอุบัติการณ์ความคลาดเคลื่อนในการจ่ายยา.pdf 104.44 KB 23 เดือนที่แล้ว
แบบเสนอยาlast edit6-65.pdf 200.87 KB 23 เดือนที่แล้ว
ใบแจ้งยาหมดชั่วคราวและไม่มีจำหน่ายในโรงพยาบาลศรีนครินทร์.pdf 107.13 KB 23 เดือนที่แล้ว