ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-GP / 66049382000

โครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Etanercept 50 mg Injection จำนวน 200 ไซริงค์ โดยวิธีคัดเลือก

# วันที่เผยแพร่ รายการประกาศ
1 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Etanercept 50 mg Injection จำนวน 200 ไซริงค์ โดยวิธีคัดเลือก
2 11 กรกฎาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Etanercept 50 mg Injection จำนวน 200 ไซริงค์ โดยวิธีคัดเลือก
3 06 พฤศจิกายน 2566 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Etanercept 50 mg Injection จำนวน 200 ไซริงค์ โดยวิธีคัดเลือก
4 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Etanercept 50 mg Injection จำนวน 200 ไซริงค์ โดยวิธีคัดเลือก
5 07 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Etanercept 50 mg Injection จำนวน 200 ไซริงค์ โดยวิธีคัดเลือก
6 07 ธันวาคม 2566 สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Etanercept 50 mg Injection จำนวน 200 ไซริงค์ โดยวิธีคัดเลือก
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (gprocurement.go.th)