ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-GP / 66059013546

โครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Rituximab 500 mg Injection จำนวน 100 ไวอัล โดยวิธีคัดเลือก

# วันที่เผยแพร่ รายการประกาศ
1 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Rituximab 500 mg Injection จำนวน 100 ไวอัล โดยวิธีคัดเลือก
2 08 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Rituximab 500 mg Injection จำนวน 100 ไวอัล โดยวิธีคัดเลือก
3 12 ธันวาคม 2566 สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Rituximab 500 mg Injection จำนวน 100 ไวอัล โดยวิธีคัดเลือก
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (gprocurement.go.th)