ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-GP / 66059015389

โครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Desloratadine 2.5 mg5ml Syrup จำนวน 5,000 ขวด โดยวิธีคัดเลือก

# วันที่เผยแพร่ รายการประกาศ
1 ประกาศราคากลางซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Desloratadine 2.5 mg5ml Syrup จำนวน 5,000 ขวด โดยวิธีคัดเลือก
2 06 พฤศจิกายน 2566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Desloratadine 2.5 mg5ml Syrup จำนวน 5,000 ขวด โดยวิธีคัดเลือก
3 27 พฤศจิกายน 2566 สาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชภัณฑ์ยา) รายการ Desloratadine 2.5 mg5ml Syrup จำนวน 5,000 ขวด โดยวิธีคัดเลือก
ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจาก ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (gprocurement.go.th)