ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

e-GP / 67029047087

โครงการ ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชภัณฑ์ยา) รายการ eptacog alfa (activated) 1 mg powder and solvent for solution for injection จำนวน 300 ไวอัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)