ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

31 พ.ค. 65 กองคลัง สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบถุงใส่ยารักษ์โลกให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์


31 พ.ค. 65  ขอขอบคุณ กองคลัง สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งมอบถุงยารักษ์โลกให้ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ใช้ใส่ยาให้ผู้ป่วย ตามนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ นอกจากนี้ยังเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าด้วยการนำห่อกระดาษที่ใช้แล้วมาทำเป็นถุงใส่ยาให้ผู้ป่วย24 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์