ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

7 มิ.ย. 65 งานเภสัชกรรมคว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดผลงานการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2565


งานเภสัชกรรมคว้า 4 รางวัลรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจากการประกวดผลงานการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2565 

  1. รางวัลชนะเลิศผลงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์รูปแบบ VDOclip (รักษ์สิ่งแวดล้อม เรื่มต้นที่ตัวเรา)
  2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับผลงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รูปแบบ VDO clip (ยาเหลือที่ถูกลืม)
  3. รางวัล popular vote ผลงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์รูปแบบ VDOclip (ยาเหลือที่ถูกลืม)  
  4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ผลงานด้านวิชาการ รูปแบบ Poster (ยาบริจาค นำกลับมาใช้ใหม่)
  5. รางวัลหน่วยงานที่ส่งผลงานการอนุรักษ์ลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  6. รางวัลหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม                                   
25 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์