ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

แจ้งการปรับปรุงรายการยา Alfacalcidol(1-alpha-hydroxyvitamin D3) เป็นรายการยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ


24 เดือนที่แล้ว
ประกาศ