ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ราคากลาง(ยา)ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ข้อมูลราคากลางที่รวบรวมตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเรื่องกำหนดราคากลางยาเพื่อใช้เป็นราคาอ้างอิงในการจัดหายาเพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย


Back
ไฟล์ ขนาด แก้ไขล่าสุด
ราคากลางยา พ.ศ.2558 - 1 กรกฎาคม 2558.xls 106 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2558 - 20 ตุลาคม 2558.xls 120 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2559 - 7 พฤศจิกายน 2559.xls 125.5 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2560 - 10 กุมภาพันธ์ 2560.xls 144 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2560 - 16 สิงหาคม 2560.xls 182 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2560 - 19 ตุลาคม 2560.xls 178 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2560 - 25 พฤษภาคม 2560.xlsx 59.35 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2561 - 23 กุมภาพันธ์ 2561.xls 204.5 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2561 - 4 ตุลาคม 2561.xls 243 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2561 - 9 กรกฎาคม 2561.xls 108 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2562 - 5 เมษายน 2562.xls 234.5 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2562 - 9 ธันวาคม 2562.xls 263 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2563 - 2 มิถุนายน 2563.xls 301.5 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2563 - 7 ตุลาคม 2563.xls 303 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2564 - 19 พฤษภาคม 2564.xlsx 141.35 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2564 - 28 ตุลาคม 2564.xlsx 167.61 KB 18 เดือนที่แล้ว
ราคากลางยา พ.ศ.2565 -6 มิถุนายน 2565.xlsx 144.86 KB 18 เดือนที่แล้ว
18 เดือนที่แล้ว
งานบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์