ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ตารางคำนวณจำนวนจ่ายยาสูดพ่น(Inhaler Formulary)


                             ตารางคำนวณจำนวนจ่ายยาสูดพ่น (Inhaler Formulary)

 

 

 

 

 

 

 

 

17 เดือนที่แล้ว
งานเภสัชสนเทศทางยา