ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ตารางคำนวณจำนวนจ่ายยาฉีดอินสุลินและยาฉีดกลุ่ม GLP-1 recepter agonists


                                   ตารางคำนวณจำนวนจ่ายยาฉีดอินสุลินและยาฉีดกลุ่ม GLP-1 recepter agonists

17 เดือนที่แล้ว
งานเภสัชสนเทศทางยา