ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ราคากลางยา ตามประกาศฯ (6 มิถุนายน 2566)


ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา 6 มิถุนายน 2566 

มีผลบังคับใช้ 6 กรกฎาคม 2566


Back
ไฟล์ ขนาด แก้ไขล่าสุด
File ราคากลางยา 6 มิย 2566.xlsx 159.08 KB 11 เดือนที่แล้ว
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดราคากลางยา ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2566.pdf 812.98 KB 11 เดือนที่แล้ว
11 เดือนที่แล้ว
งานบริหารคลังยาและเวชภัณฑ์