ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ประกาศ 1667/2566: รับสมัครตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานผลิตยา ฝ่ายเภสัชกรรม


รหัส: 662007693   อ้างอิงประกาศ1667/2566
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
เริ่มสมัคร: 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 18 สิงหาคม พ.ศ.2566
การรับสมัคร: ผ่านระบบออนไลน์ https://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobApp1.php?JOB_ID=7693

11 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์