ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ประกาศ 1648/2566: รับสมัครตำแหน่ง เภสัชกร 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม


รหัส: 662507687   อ้างอิงประกาศ1648/2566
ประเภท: พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้
เริ่มสมัคร: 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566  ปิดรับสมัคร: 17 สิงหาคม พ.ศ.2566
การรับสมัคร: ผ่านระบบออนไลน์ https://personweb.kku.ac.th/e-administration/FrontEnd/Jobs/JobApp1.php?JOB_ID=7687
 

11 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์