ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร 1 ตำแหน่ง สังกัด งานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม9 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์