ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

"ไม่พบยารุ่นที่เรียกคืนในโรงพยาบาลศรีนครินทร์"ตามประกาศ อย.เรียกคืนยาลดความดันโลหิต


จากกรณีที่ อย. เรียกเก็บคืนยาลดความดันโลหิตเออบีซาแทน (Irbesartan) เฉพาะบางรุ่นการผลิตที่ใช้วัตถุดิบที่ปนเปื้อนสารที่อาจก่อมะเร็งเอแซดบีที (Azidomethyl biphenyl tetrazole; AZBT) ทางฝ่ายเภสัชกรรมได้ทำการตรวจสอบยา Irbesartan 150mg ยี่ห้อ Besanta® ที่ใช้ในรพ.โดยละเอียดแล้ว จากข้อมูลการจัดซื้อยา Besanta®(Irbesartan) ตั้งแต่ ตุลาคม 2565 ถึงปัจจุบัน ไม่พบ Lot ยาที่ถูกเรียกเก็บ

#irbesartan #เออบีซาแทน #ยาลดความดันโลหิต #เรียกคืนยา #อย


Back
ไฟล์ ขนาด แก้ไขล่าสุด
ประกาศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น LT.jpg 428.8 KB 6 เดือนที่แล้ว
6 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์