ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

KKU MEDX สำหรับบุคลากร


KKU MEDX สำหรับบุคลากร

ขอเชิญบุคลากร เรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน สู่ความเป็นมืออาชีพ

 

  • หน่วยการเรียนที่ เครื่องมือคุณภาพ
  • หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นในการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
  • หน่วยการเรียนที่ 3  การบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล
  • หน่วยการเรียนที่ 4  การควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
  • หน่วยการเรียนที่ 5  สิ่งที่ควรรู้จากหน่วยการเจ้าหน้าที่และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และหน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สนใจเข้าเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนได้ แจ้งความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด หรือส่งรายชื่อด้วยตนเอง ที่ email:  sirikch@kku.ac.th 

ไปที่  https://kkumedx.md.kku.ac.th/index/home.php

3 เดือนที่แล้ว
ผลงานวิจัย