ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ตารางการปรับเวลาบริหารยาฉีดเข้ารอบมาตรฐาน


แนวทางการปรับเวลาบริหารยาฉีดเข้ารอบมาตรฐาน รพ.ศรีนครินทร์


1 เดือนที่แล้ว
งานบริการจ่ายยา