ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

ตารางเวลามาตรฐานการบริหารยารับประทานสำหรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรีนครินทร์


วงรอบยามาตรฐาน รพ.ศรีนครินทร์


1 เดือนที่แล้ว
งานบริการจ่ายยา