ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ย้อนกลับ

รับสมัครเภสัชกร 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย


รับสมัครเภสัชกร 8 อัตรา ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

สิทธิประโยชน์

 • บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • เงินเดือน 21,630 บ
 • สิทธิประกันสังคม รพ.ศรีนครินทร์
 • เลื่อนเงินเดือนตาม Performance
 • เงินเวรเหมาจ่าย 8,200 บ
 • เงินเวรคลินิกนอกเวลาราชการ 5,000-10,000 บ
 • เงิน พตส 1,500 - 3,000 บ
 • เงินวิชาชีพขาดแคลน 1,200 บ
 • เงินค่าประสบการณ์
 • เงินค่าตอบแทนตำแหน่งตามความเชี่ยวชาญ (ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ)
 • เงินสนับสนุนการประชุมวิชาการ 10,000 บ/ปี
 • สามารถย้ายสิทธิบัตรทองของญาติสายตรงมายัง รพ.ศรีนครินทร์ได้
 • กรณีไม่มีภูมิลำเนาใน จ.ขอนแก่น เบิกค่าที่พักได้
 • บุตรได้รับสิทธิเรียนใน รร.สาธิต ม.ขอนแก่น
 • สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ ม.ขอนแก่น
 • สนับสนุนการเพิ่มพูลความรู้ อบรมระยะสั้นประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง และ สนับสนุนการเรียนในระดับปริญญาโท (คลินิก) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่
1.ผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชม. ที่ https://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงานออนไลน์
2.กองทรัพยากรบุคคล ตึกอธิการ ม.ขอนแก่น ในเวลาราชการ
ระหว่างวันที่ 15 ก.พ. 2567 ถึง 11 มี.ค. 2567

รายละเอียดเพิ่มเติม


Back
ไฟล์ ขนาด แก้ไขล่าสุด
ประกาศ มข 413-2567 รับสมัครเภสัชกร 2 อัตรา สังกัด SMC ฝ่ายเภสัชกรรม.pdf 216.13 KB 2 เดือนที่แล้ว
ประกาศ มข 414-2567 รับสมัครเภสัชกร 6 อัตรา สังกัดงานบริการจ่ายยา ฝ่ายเภสัชกรรม.pdf 213.66 KB 2 เดือนที่แล้ว
2 เดือนที่แล้ว
ประชาสัมพันธ์