ฝ่ายเภสัชกรรม

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานวิจัย
หัวข้อ หมวดหมู่ อัปเดตล่าสุด
 • การทบทวนรูปแบบการสั่งใช้ยากลุ่ม SGLT2 inhibitors ในแผนกผู้ป่วยนอก ณ.โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 • ผลงานวิจัย 2 เดือนที่แล้ว
 • อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติในผู้ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วจากการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดกินกลุ่มใหม่
 • ผลงานวิจัย 2 เดือนที่แล้ว
 • ความสัมพันธ์ของอันตรกิริยาระหว่างยาทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดกินกลุ่มใหม่ในผู้ป่วยหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วกับความเสี่ยงในการเกิดเลือดออกผิดปกติ ณ.โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 • ผลงานวิจัย 2 เดือนที่แล้ว
 • การแทนยาต้านจุลชีพแบบฉีดด้วยแบบรับประทานในการรักษาปอดอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียณโรงพยาบาลศรีนครินทร์
 • ผลงานวิจัย 3 เดือนที่แล้ว
 • Knowledge about Privilege of Medical Benefit and Their Satisfaction of Patients with Civil Servant Medical Benefit Scheme : Case of Outpatient Pharmacy Service, Srinagarind Hospital
 • ผลงานวิจัย 3 เดือนที่แล้ว
 • Risk Factor for Nephrotoxicity in Patients Receiving Tenofovir Disoproxil Fumarate in a Super Tertiary Hospital
 • ผลงานวิจัย 3 เดือนที่แล้ว
 • การดำเนินตามโครงการส่งยาถึงบ้าน ลดความเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 • ผลงานวิจัย 3 เดือนที่แล้ว
 • การศึกษางานของเภสัชกร ณ ห้องจ่ายยา ตึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอนุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 • ผลงานวิจัย 3 เดือนที่แล้ว
 • Effects from the Rational Drug Use Hospital policy on prescribing behaviours and patient outcomes
 • ผลงานวิจัย 3 เดือนที่แล้ว
 • Physicians’ attitude toward non-essential drug prescription criteria measure
 • ผลงานวิจัย 3 เดือนที่แล้ว
 • Meropenem Use Pattern at Srinagarind Hospital
 • ผลงานวิจัย 3 เดือนที่แล้ว
 • Complying with Control Measure for Antimicrobial Prescribing in Hospital
 • ผลงานวิจัย 3 เดือนที่แล้ว
 • Drug Delivery to Home Project for Reduce the Risk of Avoiding COVID-19, Srinagarind Hospital
 • ผลงานวิจัย 3 เดือนที่แล้ว
 • Medication use evaluation for Clostridium difficileinfection: a case of super tertiary care hospital innortheastern Thailand
 • ผลงานวิจัย 3 เดือนที่แล้ว
 • การทบทวนการใช้อิมมูโนโกลบูลินที่ให้ทางหลอดเลือดดำโรงพยาบาลศรีนครินทร์
 • ผลงานวิจัย 3 เดือนที่แล้ว
 • Risk Factor for Nephrotoxicity in Patients Receiving Tenofovir Disoproxil Fumarate in a Super Tertiary Hospital
 • ผลงานวิจัย 3 เดือนที่แล้ว
 • Quantity of restricted parenteral antimicrobial use and its relationship with antimicrobial susceptibility: case of super-tertiary hospital in Northeastern
 • ผลงานวิจัย 3 เดือนที่แล้ว
 • KKU MEDX สำหรับบุคลากร
 • ผลงานวิจัย 6 เดือนที่แล้ว